o.b.s. Willem Wilmink

Op basisschool Willem Wilmink bieden wij kinderen een stevige basis waarbij ze zich passend bij hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen. Wij geven de kinderen een plezierige schoolloopbaan en een goede basis voor hun verdere maatschappelijke carrière.
Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, wij leren de kinderen eigen doelen te stellen, eigen talenten te ontdekken en te gebruiken en 21e eeuwse vaardigheden toe te passen (o.a. leren eigen doelen te stellen, talenten te ontdekken en te gebruiken, kritisch te denken en digitale vaardigheden eigen te maken).

Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid (kleine groepen) en de goede sfeer.
Er is veel persoonlijke aandacht voor kinderen en de school heeft een enthousiast team met passie voor werk en kind.
Met dit team werken wij aan uitdagend onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn en ondersteuning gewaarborgd zijn. De school biedt daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten. 

Basisschool “Willem Wilmink” is een openbare school. Dat wil zeggen dat ze toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen of positie.

De verscheidenheid aan normen en waarden wordt door ons bewust gehanteerd als aan- grijpingspunt om de inhoudelijke en organisatorische inrichting van de onderwijsleerprocessen op groeps- en schoolniveau vorm te geven.

Dit houdt voor ons in, dat wij het belangrijk vinden dat kinderen plezier hebben op school en dit betekent:

  • Respect hebben voor elkaar (Wees aardig voor elkaar in woord en gebaar, gebruik daarbij respectvolle taal)
  • Verantwoordelijkheid (Ga netjes met materialen en spullen om en neem je verantwoordelijkheid)
  • Betrokkenheid (Hou rekening met elkaar en help elkaar)

Op deze manier leveren wij een positieve bijdrage aan de wijze waarop de kinderen straks een plaats gaan innemen in de maatschappij.