Stichting Consent

Basisschool Willem Wilmink maakt deel uit van Consent, de grootste onderwijsorganisatie voor openbare basisscholen voor Enschede en omgeving. Zij heeft scholen voor gewoon en speciaal (voortgezet) onderwijs onder haar hoede. Consent heeft een duidelijk doel: Het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs in Enschede en de naaste omgeving.