Integraal Kindcentrum Willem Wilmink

Basisschool Willem Wilmink is een onderdeel van het Integrale Kindcentrum Willem Wilmink. Naast de basisschool zijn peuterspeelzaal Baloe en Kinderdagverblijf Eigenwijs (met voorschoolse- en naschoolse opvang) een onderdeel hiervan.

Het “Integraal Kindcentrum Willem Wilmink” biedt een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is een voorziening waar kinderen van 0 tot 13 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. In dit Kindcentrum zijn opvang en onderwijs geïntegreerd.

Op deze manier willen wij kinderen een krachtige, pedagogische omgeving bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het totale aanbod op het kindcentrum bestaat uit:

  •   Kinderopvang 0-4 jr. (Kinderdagverblijf Eigenwijs)

  •   Peuterarrangementen (Peuterspeelzaal Baloe)

  •   Primair Onderwijs (o.b.s. Willem Wilmink)

  •   Voorschoolse- en naschoolse opvang (op locatie Kinderdagverblijf Eigenwijs)

Voor de leeftijdsgroep 2-6 jaar worden voor bepaalde kinderen (op indicatie) goed op elkaar afgestemde VVE-activiteiten aangeboden. Deze groep kinderen krijgt daardoor maximale ontwikkelingskansen. Dit is voor ons een belangrijke reden om het kindcentrum zodanig in te richten dat de leeftijdsgroep van 2-4 jaar (de peuterspeelzaalleeftijd) gehuisvest is in het schoolgebouw van de basisschool.

Hoe ziet nu de praktijk eruit:
Het Kinderdagverblijf voor m.n. de 0-2 jarigen vindt u in gebouw “Eigenwijs” aan de J.J. van Deinselaan; voor de 2-4 jarigen worden peuterarrangementen (al dan niet met VVE) aangeboden in het schoolgebouw van o.b.s. Willem Wilmink. Indien hier een wachtlijst ontstaat kunnen deze kinderen tijdelijk worden opgevangen in het gebouw “Eigenwijs”.