Aanmelden bij het Integraal Kindcentrum Willem Wilmink

Aanmelden van kinderen bij het Integraal Kindcentrum gaat als volgt:  

  • De kinderen die 4 jaar worden, moeten worden aangemeld bij de directeur van basisschool Willem Wilmink (053-4319598).  
  • Wilt u uw zoon dochter aanmelden voor de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, voorschoolse- en/of naschoolse opvang dan kunt u contact opnemen met Stichting Humanitas regio SKE.Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met locatiemanager Carla Huisman (06-47134584).