Basisvaardigheden taal, lezen en rekenen

Lezen, schrijven/spellen en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden. Ze vormen het fundament voor alle andere vakken. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. Dat doen we door een deel van de leerstof als verplicht onderdeel aan te bieden én door de leerlingen te laten kiezen uit keuze-opdrachten en taalworkshops.

Het voor alle leerlingen verplichte taal- en rekendeel geven we volgens het zogenaamde EDI-model: Expliciete Directe Instructie. Dit onderwijsmodel helpt leerlingen stapje voor stapje om zich de lesstof actief eigen te maken. Hierdoor krijgen alle leerlingen succeservaringen. Een les volgens het EDI-model is als volgt opgebouwd:

  1. Activeren van voorkennis. De leerkracht vraagt de leerlingen wat ze al weten over het onderwerp. Hierdoor kunnen ze de nieuwe kennis makkelijker verbinden met wat ze al weten.
  2. Lesdoel bespreken. Wat ga je leren en waarom? Dit is een concreet, compact en controleerbaar doel. Voor de leerlingen moet ook duidelijk zijn welke stappen ze moeten zetten om het doel te behalen.
  3. Instructie. De leerkracht deelt zijn of haar kennis met de leerlingen. Hij of zij maakt hierbij gebruik van voorbeelden. Zo zien de kinderen hoe iets stap voor stap uitgewerkt wordt.
  4. Begeleide inoefening. Samen (met elkaar of met de leerkracht) oefenen de leerlingen met het toepassen van de leerstof. De leerkracht begeleidt dit proces door de leerlingen erbij te betrekken en ze te activeren, door te controleren of ze de stof echt begrijpen, door te herhalen en feedback te geven.
  5. Afronding van de les. De leerkracht controleert of het doel is behaald. Zo ja, dan kunnen de leerlingen nu zelfstandig aan de slag. Voor de leerlingen die de stof nog niet voldoende beheersen, geeft de leerkracht verlengde instructie.
  6. Afsluiting van de les. Samen met de leerlingen bespreekt de leerkracht hoe de les is verlopen.

Meer weten over het EDI-model? Op https://www.onderwijswereld-po.nl/edi/edi-expliciete-directe-instructie/ staat een artikel van een juf die volgens de EDI-methode werkt.