Basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen)

Basisschool Willem Wilmink staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken taal, lezen en rekenen. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin de ontwikkeling en de zelfstandigheid van ieder kind centraal staat. 

De leerkracht geeft bij deze basisvakken instructie volgens het IGDI-model. Dit model staat voor Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Dit onderwijsmodel is wereldwijd het meest effectieve model om kinderen op de meest optimale wijze les te geven.  

Het IGDI-model gaat uit van een aantal stappen binnen een les, namelijk:

1.

De leerkracht vertelt de kinderen wat zij de les gaan leren en kijkt met de kinderen terug op eerder gemaakt werk.

2.

De leerkracht geeft een korte introductie aan de hele groep.

3.

De eerste groep (plus)kinderen gaan aan het werk met de opdracht.

De leerkracht geeft instructie en begeleide inoefening aan de groep.

4.

De tweede groep kinderen gaan aan het werk met de opdrachten

De leerkracht geeft verlengde (extra) instructie aan een aantal kinderen.

5.

Alle kinderen zijn nu zelfstandig aan het werk. De leerkracht loopt rond en helpt waar nodig.

6.

Gezamenlijke afsluiting van de les. Hebben we ons doel behaald?