Een bijzonder onderwijsconcept

Vanuit ons idee dat leerlingen het beste leren als ze nieuwsgierig en gemotiveerd zijn, hebben we een nieuw onderwijsconcept bedacht. Uiteraard is dat niet over één nacht ijs gegaan: we hebben andere scholen bezocht om te kijken wat zij doen, hoe ze dat doen en wat dat oplevert. Daarnaast hebben we ons verdiept in de literatuur, met onder meer de volgende vragen in ons achterhoofd:

  • Welke andere onderwijssystemen zijn er en waarom werken die (of juist niet)?
  • Wat hebben leerlingen nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen?
  • Hoe stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen?
  • Hoe kunnen we meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen?