Engels

Onze leerlingen krijgen Engels vanaf groep 1. Daarvoor gebruiken we de methode Take it Easy. Het mooie van deze methode is dat er veel actuele opdrachten aan gekoppeld zijn, waardoor de leerstof aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Een ander sterk punt van Take it Easy is dat we gebruik kunnen maken van native speaking co-teachers. Via het digibord leggen zij de leerlingen in perfect Engels uit wat ze moeten doen. Onze leerkrachten kunnen kiezen of ze de co-teachers volledig, gedeeltelijk of niet inzetten.