Engels vanaf groep 1

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen kunnen jonge kinderen een taal spelenderwijs leren. Van groot belang daarbij is dat de kinderen dan zo veel mogelijk blootgesteld worden aan native Engels, omdat ze juist in die

eerste jaren een groot vermogen hebben om tot een goede uitspraak van die vreemde taal te komen. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie van de kinderen.

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs opent als het ware vensters van andere samenlevingen. De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen spelenderwijs Engelse les, zij spelen, zingen en werken in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zéér motiverend is. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in hogere groepen en daarna. Er zijn ook aanwijzingen dat het vroege leren van een tweede (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling.

Op basisschool Willem Wilmink gaan we in het schooljaar 2017/2018 starten met een nieuwe methode Engels. Hierbij ligt het accent in de onder- en middenbouw op luisteren en spreken en vanaf de middenbouw op spreken, lezen en schrijven.