Hoe borgen we de kwaliteit?

Wij borgen de kwaliteit van ons concept op verschillende manieren. Allereerst door niet alle leerstof als keuze aan te bieden. Een deel van de stof (rekenen, lezen, spelling) is verplicht voor alle leerlingen. Hiervoor gebruiken we de ’gewone’ methodes. Kijk voor meer informatie hierover op ook op onze pagina over de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.

De taalworkshops en de keuzeopdrachten op het gebied van wereldoriëntatie, creatief en Engels voldoen allemaal aan een of meerdere kerndoelen. Uw kind werkt dan dus aan leerstof die hij of zij aan het einde van de basisschool moet beheersen, maar op een andere manier. Met meer ruimte voor creativiteit en persoonlijke invulling. De gemaakte opdrachten bewaren we in een portfolio. 

De leerkrachten begeleiden uw kind. Leerlingen kunnen dus niet de hele week flierefluiten en alleen voor de makkelijkste keuzeopdrachten kiezen. We dagen ze uit om kritisch te zijn, om grenzen te verleggen, doelen te stellen én die te halen (of bij te stellen als de lat wat te hoog lag).