Hoe ziet een lesdag eruit?

Voor de groepen 1 en 2 ziet een lesdag er als volgt uit:

 • 8.30 uur:             Kring taal
 • 8.45 uur:             Eerste keuzemoment, werken in de hoeken
 • 9.30 uur:             Buitenspelen, en begeleiding van kleine groepjes of individuele
                                 leerlingen
 • 10.15 uur:           Eten en drinken
 • 10.30 uur:           Kringactiviteit rekenen
 • 11.00 uur:           Tweede keuzemoment, werken in de hoeken
 • 11.45 uur:           Eten en drinken
 • 12.00 uur:           Pauze
 • 12.30 uur:           Kringactiviteit taal
 • 13.00 uur:           Derde keuzemoment, werken in hoeken
 • 13.45 uur:           Kort en bondig taal en rekenen
 • 14.00 uur:           Afsluiting           

 

Een gemiddelde lesdag voor groep 3 tot en met 8 ziet er zo uit:

Ochtend:

 • Uw kind zoekt een plekje in zijn of haar stamgroep.
 • Planning maken. De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 maken een dagplanning en de kinderen uit groep 6, 7 en 8 maken op maandag een weekplanning. Op de andere dagen van de week beginnen ze met een check: haal ik mijn planning, of loop ik achter? Wat ga ik doen om weer op schema te komen? En wat ga ik doen als ik donderdag al klaar ben met mijn weekplanning?
 • Rekenen. Dit is verplicht voor alle leerlingen. De leerkracht geeft hiervoor instructies.
   

Na de ochtendpauze:

 • Een taalworkshop naar keuze (gebaseerd op de kerndoelen).
 • Automatiseren van rekenen en spelling. Dit is verplicht voor alle leerlingen. De leerkracht geeft hiervoor instructies.
 • Begrijpend lezen. Dit is verplicht voor alle leerlingen. De leerkracht geeft hiervoor instructies.
 •  

Na de middagpauze:

 • Korte evaluatie van de ochtend.
 • Keuzevak, kiezen uit:
  • wereldoriĆ«ntatie (wetenschap & techniek, nieuwsgierigheid, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie)
  • creatief (handvaardigheid, muziek, kunstzinnige oriĆ«ntatie, koken)
  • Engels. Voor de leerlingen uit de stamgroep 6, 7 en 8 is Engels verplicht.
 • Evaluatie en afsluiting.