Kiezen, denken, doen en delen

De kern van ons onderwijsconcept is ‘kiezen, denken, doen en delen’. Uw kind krijgt meer invloed op zijn of haar leerproces, maar ook meer verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kunnen de kinderen kiezen waaraan ze werken en wanneer. Ze moeten hierbij echter ook (leren) nadenken over wat hun leerdoel is en hoe ze dat gaan bereiken. 

Uiteraard is dit geen ‘vrijheid-blijheid-systeem’; we begeleiden en monitoren de kinderen bij hun keuzes en een deel van de leerstof is verplicht voor iedereen. Zo weten we zeker dat al onze leerlingen voldoen aan de kerndoelen die door de overheid gesteld zijn.

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen
Uw kind kan binnen de stamgroepen makkelijker op verschillende niveaus werken. Stel dat uw kind in groep 4 zit, en een kei is in rekenen. Dan sluit hij of zij voor rekenen aan bij groep 5. En is spelling lastig? Dan kan uw kind zo nodig meedoen met een groep lager. 

Om ook bij de verschillende interesses aan te sluiten, bieden we voor taal keuzeworkshops aan en kan uw kind na de middagpauze kiezen voor wereldoriëntatie, creatief of Engels (vanaf groep 6 is Engels verplicht). 

Kiezen
De dag of de week van alle leerlingen begint met kiezen: Wat ga ik doen? Waar begin ik mee, wat doe ik later? Hierdoor leert uw kind om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De groepen 1 tot en met 5 beginnen de dag met het maken van een dagplanning en de groepen 6, 7 en 8 maken aan het begin van de week een weekplanning. 

Denken
Daarna is het tijd om na te denken over leerdoelen en uitdagingen. De leerlingen gaan ontdekken, leren in kaart te brengen wat hun persoonlijke uitdaging is en denken na over wat ze willen of moeten leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Hiervoor moeten ze kritisch zijn, eerlijk naar zichzelf zijn, hulp vragen en samenwerken.

Doen
Als duidelijk is wat er moet gebeuren en hoe de leerling dat gaat aanpakken, is het tijd om te doen. Aan de slag dus. Uw kind kan kiezen om te werken aan een statafel, om samen te werken met anderen of juist om iets zelf op te lossen. Nieuwsgierigheid vinden we in dit stadium belangrijk. Net als actief meedoen, ontdekken, experimenteren, oefenen en herhalen.

Delen
Als het werk gemaakt is, wordt het gedeeld. Soms alleen met de juf of meester, en soms in de vorm van een presentatie, werkstuk of ander eindproduct. Evalueren behoort ook tot deze stap: Wat ging er goed? Hoe kan het dat het zo goed ging? Wat ging er minder goed? Hoe kan dat?

Wat zou je volgende keer weer zo doen en wat zou je anders doen? Hoe zou je het een volgende keer dan aanpakken?

Het grote voordeel van dit systeem is dat uw kind:

  • vakken op zijn of haar eigen niveau volgt;
  • opdrachten (ten dele) naar eigen inzicht vormgeeft;
  • zijn of haar creativiteit en/of behoefte aan beweging beter kwijt kan;
  • beter leert plannen, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken.