Ontdekkend leren (wereldoriëntatie)

Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis bij de vakgebieden rondom wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek). Hiervoor gebruiken wij de methode Blink (groep 3 t/m 8). 

Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en te ontdekken.
In groep 5 tot en met 7 worden de onderwerpen uit de kerndoelen afzonderlijk behandeld. In groep 8 komen er per thema meerdere van de behandelde onderwerpen uit groep 5 tot en met 7 terug. Bij aardrijkskunde gebeurt dit bijvoorbeeld door in een thema steeds een continent centraal te stellen (bijvoorbeeld Afrika) en daar onderwerpen als klimaat of migratie aan te koppelen. Zo worden de belangrijkste kerndoelen in een nieuwe context op een relevante manier herhaald en toegepast. Dat toepassen gebeurt doordat kinderen iets maken of produceren (bijvoorbeeld een presentatie, reportage of tentoonstelling). 

Het pakket voor groep 3 bestaat uit drie thema’s (12 lessen) en het pakket voor groep 4 uit zes thema’s (24 lessen). De thema’s bestaan uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.