Spelend leren (groep 1 en 2)

Voor kleuters is het spel een belangrijk middel om zich te ontwikkelen. Spelen is leren. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.
Onderbouwd is een methode voor de groepen 1 en 2 bestaande uit tastbare, kleuter-eigen materialen waarmee kinderen spelend en handelend kunnen leren. Een kast vol met nieuwe ontwikkelingsmaterialen is aanwezig om de kinderen uit te dagen en te stimuleren om zo de benodigde doelen voor de verdere ontwikkeling te behalen.

De methode is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor groep 1-2. De methode is ontwikkeld door Simone de Groot. Wij sluiten ons aan bij de visie van Onderbouwd, deze luidt als volgt: Speels werken aan doelen. Deze methode heeft de indeling van vier weken. Eén week is gericht op taal (binnen het thema) en dan twee weken rekenen (binnen het thema). Na deze drie weken volgt een herhalingsweek.

Dit is om de taalontwikkeling optimaal te stimuleren en de woordenschat uit te breiden. Ook is dit om de vele rekendoelen te behalen die nodig zijn voor een goede start in groep 3.

We vinden het belangrijk dat het jonge kind zich in de volle breedte kan ontwikkelen. Daarom is er ruime aandacht voor tal van bewegings- en expressieactiviteiten en is er veel materiaal waarmee leerlingen kennis en vaardigheden kunnen opdoen.