Stamgroepen

Onze leerlingen zitten niet in de traditionele jaarklassen, maar in stamgroepen van ongeveer 24 kinderen van verschillende leeftijden. We hebben hiervoor de volgende indeling gemaakt:

  • groep 1 en 2
  • groep 3,4 en 5 (twee stamgroepen, groep A en B)
  • groep 6,7 en 8 (twee stamgroepen, groep A en B)

Iedere stamgroep bestaat uit ongeveer 24 kinderen en heeft een vaste leerkracht en (een aantal dagdelen in de week) een ondersteunende leerkracht. Deze assisteert, begeleidt individuele leerlingen, werkt met kleine groepjes of geeft extra instructie. 

Het voordeel van een stamgroep is dat uw kind makkelijk kan aansluiten bij het werk van een groep hoger of lager. De ondersteunende leerkracht maakt het bovendien mogelijk om meer maatwerk te leveren, want hij of zij kan met kleine groepjes of individuele leerlingen aan de slag.

Ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling zijn stamgroepen goed: doordat er kinderen van verschillende leeftijden in een groep zitten, kunnen ze altijd aansluiten bij kinderen die zich op hetzelfde punt in hun ontwikkeling bevinden. Want kinderen ontwikkelen zich niet alleen cognitief op verschillende tempo‚Äôs, maar ook op sociaal en emotioneel vlak. 

Een ander belangrijk voordeel is een organisatorisch punt: met dit systeem kunnen wij het makkelijker opvangen als er een collega ziek is. We zijn hiermee minder afhankelijk van (buitenschoolse) invallers, omdat we twee leerkrachten per stamgroep hebben.