Visie o.b.s. Willem Wilmink

Wij bieden kinderen een stevige basis waarbij de kinderen zich passend bij hun talenten en mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Wij geven de kinderen een plezierige schoolloopbaan en een goede basis voor hun verdere maatschappelijke carrière. Er is veel persoonlijke aandacht voor kinderen. De school heeft een enthousiast en samenhangend team met passie voor werk en kinderen. Ieder kind bereikt het niveau wat in potentie ook aanwezig is. We passen hierbij de leerinhoud aan t.o.v. de zich ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten.

Dit alles binnen een positief klimaat met de belangrijke kernwaarden:

- Plezier

- Respect

- Verantwoordelijkheid

- Betrokkenheid

Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst voor de kinderen. School en ouders zijn hierin partners, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. We hechten hierbij een grote waarde aan een open, heldere communicatie en een goede samenwerking.