Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders die ongeveer acht keer per jaar bijeenkomt, om met leden van het personeel te praten over allerlei schoolse zaken. Dit zijn andere zaken dan in de MR worden besproken. De activiteitencommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren en begeleiden van sport- en spelactiviteiten en feestjes (zoals de Sinterklaas- en Kerstviering). Maar het zijn ook de ouders die zo nodig klusjes doen, de kinderen controleren op hoofdluis én de schoolfondsgelden beheren.