De eerste schooldag

De eerste schooldag is vaak voor zowel u als uw kind een spannende dag. Daarom vertellen we u hier precies wat u en uw kind kunnen verwachten op de eerste dag. Dat kunt u van tevoren misschien al met uw kind bespreken, want dat vermindert vaak de spanning.
 

 • Om 8.20 uur gaat de deur van de kleuteringang open. U kunt dan uw kind rustig helpen met het opbergen van de jas en tas in het kluisje, en het pakken van de fruit- en broodbakjes en het drinken. Juf weet dat uw zoon of dochter nieuw is en ze zorgt dat ze in het lokaal klaarstaat om uw kind op te vangen.
 • De leerkracht heet de kinderen welkom voordat ze gaan spelen. Op deze manier krijgen alle kinderen even persoonlijke aandacht.
 • ‘s Morgens wordt er tweemaal gebeld: om 8.25 uur en om 8.30 uur. Bij de eerste bel kunt u rustig afscheid nemen. Bij de tweede bel start de leerkracht met de les en verwachten wij dat de ouders niet meer in de klas aanwezig zijn.
 • 8.30 uur:             Kring taal
 • 8.45 uur:             Eerste keuzemoment, werken                               in de hoeken
 • 9.30 uur:             Buitenspelen, en begeleiding                               van kleine groepjes of                                         individuele leerlingen
 • 10.15 uur:           Eten en drinken (zelf                                            meennemen: fruit of groente                                en wat drinken)
 • 10.30 uur:           Kringactiviteit rekenen
 • 11.00 uur:           Tweede keuzemoment, werken                            in de hoeken
 • 11.45 uur:           Eten en drinken (zelf                                            meenemen, brood of andere                                voedzame lunch en drinken)
 • 12.00 uur:           Pauze
 • 12.30 uur:           Kringactiviteit taal
 • 13.00 uur:           Derde keuzemoment, werken                              in hoeken
 • 13.45 uur:           Kort en bondig taal en rekenen
 • 14.00 uur:           Afsluiting           

Aan het einde van de dag loopt de leerkracht samen met de kinderen naar de kleuteruitgang waar alle ouders staan te wachten. Voordat uw zoon of dochter naar u toe mag lopen, moet hij of zij eerst toestemming hebben van de leerkracht! Zo weten wij zeker dat uw kind door u is opgehaald.

Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, is het in verband met veiligheid noodzakelijk dat u dit van tevoren bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter aangeeft! 

De kinderen die naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaan, verzamelen zich op het kleuterplein. Daar worden ze door een medewerker van de buitenschoolse opgevangen. Wanneer alle kinderen er zijn, lopen ze samen naar de BSO. U kunt uw kind daar uiterlijk om 18.00 ophalen.