Overstappen vanuit een andere school

Kinderen die zijn verhuisd, kunnen hele schooljaar bij ons instromen. Uiteraard moet u ze van tevoren wel aanmelden, want we moeten wel weten dat ze komen. Bovendien nemen wij altijd contact op met de vorige school, om een zo compleet mogelijk beeld van uw kind te krijgen.

Verder besteden we de eerste weken wat extra aandacht aan uw kind, om er zeker van te zijn dat hij of zij zich snel thuis voelt op onze school. Onze ervaring is overigens dat de meeste kinderen heel snel gewend zijn en zich prettig voelen bij ons. 

Kinderen die om een andere reden bij ons op school komen, kunnen in principe alleen direct na de zomervakantie instromen; als er steeds nieuwe kinderen in de groep komen, verstoort dat het groepsvormingsproces. Als u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt, nemen we altijd contact op met de huidige school om een compleet beeld te krijgen van uw kind. Bovendien willen we graag het dossier over uw kind overnemen, want anders gaat alle informatie over de ontwikkeling van uw kind verloren tijdens de overstap.