Integraal Kindcentrum Willem Wilmink

 

Basisschool Willem Wilmink is een onderdeel van het Integrale Kindcentrum (IKC) Willem Wilmink. Naast de basisschool zijn peuterspeelzaal Baloe en Kinderdagverblijf Eigenwijs (met voorschoolse- en naschoolse opvang) een onderdeel hiervan.

In het IKC zijn opvang en onderwijs geïntegreerd. Kinderen van 0 tot 13 kunnen hier spelen, leren en leeftijdsgenoten ontmoeten. Op deze manier willen wij kinderen een krachtige, pedagogische omgeving bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het totale aanbod op het IKC bestaat dan ook uit: 

  • Kinderopvang 0 - 4 jaar (Kinderdagverblijf Eigenwijs)
  • Peuterarrangementen (Peuterspeelzaal Baloe)
  • Primair Onderwijs (o.b.s. Willem Wilmink)
  • Voorschoolse- en naschoolse opvang (op locatie Kinderdagverblijf Eigenwijs)

Voor de leeftijdsgroep 2 - 6 jaar worden voor bepaalde kinderen (op indicatie) goed op elkaar afgestemde voor- en vroegschoolse (VVE) activiteiten aangeboden. Deze groep kinderen krijgt daardoor maximale ontwikkelingskansen. Dit is voor ons een belangrijke reden om het kindcentrum zodanig in te richten dat de leeftijdsgroep van 2-4 jaar (de peuterspeelzaalleeftijd) gehuisvest is in het schoolgebouw van de basisschool. 

Welke kinderen gaan dus waar naartoe?

  • Baby’s en peuters tot 4 jaar kunnen terecht op Kinderdagverblijf Eigenwijs, aan de J.J. van Deinselaan. Op deze locatie zitten ook de kinderen die naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaan.
  • Peuters tussen de 2 en 4 jaar kunnen ook naar Peuteropvang Baloe. Deze is gevestigd in basisschool Willem Wilmink. Hier kunnen de kinderen ook voor- en vroegschoolse educatie krijgen.