Aanmelden bij IKC Willem Wilmink

 U kind aanmelden bij het Integraal Kindcentrum gaat als volgt:

  • Als uw kind (bijna) 4 is en u wilt dat hij of zij naar o.b.s. Willem Wilmink gaat, dan meldt u uw kind aan bij de directeur van basisschool Willem Wilmink (053 - 431 95 98).  
  • Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, of de voorschoolse- en/of naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met Humankind. U kunt ook contact opnemen met de locatiemanager van peuteropvang Baloe: Frank ten Hoopen (053-2204711).