Ouderbetrokkenheid

Basisschool Willem Wilmink wil een laagdrempelige school zijn die nauw samenwerkt met ouders. Een optimale betrokkenheid is namelijk van direct belang voor het onderwijs aan de kinderen. Betrokken en actieve ouders zijn dan ook van groot belang. Wij onderscheiden vier niveaus van ouderbetrokkenheid:

De ouder die meeleeft:

Voert een gesprekje met de juf bij de deur, leest de nieuwsbrief, bestudeert het rapport, komt op een tien minuten gesprek, komt bij tentoonstellingen, komt op school bij allerlei activiteiten.

De ouder die meedoet:

Tijdens een uitstapje, bij een klusdag, als hoofdluiscontroleur, bij allerlei festiviteiten en evenementen. De leden van de ouderactiviteitencommissie hebben hierin vooral een coördinerende rol.

De ouder die meedenkt:

Over de visie, over de onderwijskundige koers, over de schoolformatie, over het financieel beleid, over verbouwingen, over veiligheid.

De ouder die meebeslist: 

Op MR-niveau (over reglementaire zaken) instemming en advies over schoolformatie, sollicitaties en schoolbegroting.  

Op GMR-niveau (over reglementaire zaken) instemming en advies over formatiebeleid, benoemingbeleid en financieel beleid.