Formele contacten

Informatieverstrekking is van groot belang bij contacten tussen school en ouders.
Elk schooljaar kennen we de volgende “momenten”:  

  • Iedere twee weken ontvangt u via DigiDuif een nieuwsbrief met informatie over o.a. de komende (school)weken.
  • Via Klasbord worden de ouders door de leerkracht op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken.
  •  Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een start- gesprek met de leerkracht. Leerkrachten en ouders maken hier kennis met elkaar.
  • Het ene jaar houden wij een informatie- middag voor alle ouders waarbij de kinderen hun eigen ouders gaan rondleiden door het onderwijs- programma. Het andere jaar houden wij een informatie- en kijkavond.
  • Naast het startgesprek aan het begin van het schooljaar vindt in februari/maart het rapportgesprek plaats. Hierin bespreekt de leerkracht met u (en uw kind) de vorderingen. Wij verwachten dan ook dat u hier als ouder bij aanwezig bent.  
  • Aan het einde van het schooljaar kan op verzoek van de leerkracht of de ouders een gesprek plaatsvinden. Voor alle ouders is er dan een inloopmoment om het gemaakte werk en het rapport in te zien. De kinderen krijgen in de laatste schoolweek het rapport mee naar huis.

Er is daarnaast altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind, de directeur of de intern begeleider.