Schoolreis

Iedere klas gaat één keer per jaar op schoolreis. Dat is een onderdeel van ons lesprogramma en dus geen keuze-optie. Kinderen vinden het over het algemeen prachtig om een dag of een paar dagen weg te zijn van school en hele andere dingen te doen en mee te maken dan op een doorsnee schooldag. Daarom gunnen wij al onze leerlingen dat ze mee kunnen. Ook voor hun sociale en emotionele ontwikkeling is het goed dat alle kinderen uit de klas mee gaan.

Wie gaat wanneer waarheen?
We hebben de schoolreizen als volgt verdeeld:

  • Groep 1 t/m 5 gaat een dagje weg, bijvoorbeeld naar het Hof van Eckberge in Eibergen of naar Dinoland in Zwolle.
  • Groep 6 en 7 gaan het ene jaar een dagje weg en het andere jaar twee dagen (dus met 1 overnachting) naar een kampeerboerderij.
  • Groep 8 gaat als afsluiting van de basisschool 4 dagen naar Vlieland.


Wat zijn de kosten?
Alle ouders betalen ieder jaar een vast bedrag voor de schoolreizen. Dit jaar is dat € 35-. Daarmee kunnen we de dagreizen voor groep 1 tot en met 6 betalen en dan blijft er ook nog een beetje over. Dat sparen we op, zodat we een spaarpotje hebben voor de duurdere schoolreis in groep 8. De reis naar Vlieland kost namelijk €140 per kind. U hoeft dat niet volledig te betalen, dankzij het opgespaarde geld van de jaren daarvoor.

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Enschede wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, toch kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. U kunt bij deze stichting telefonisch of per mail een verzoek indienen om het schoolreisje van uw kind (ten dele) te vergoeden.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn zij tussen 9.00 uur en 11.00 uur te bereiken op telefoonnummer 053 – 2034019, voor aanvragen en informatie. U kunt ze ook mailen, via aanvragen@leergeldenschede.nl, of u vult het contactformulier op de website in. 

Overigens werkt Stichting Leergeld nauw samen met Jeugdsportfonds Enschede (voor vergoedingen van contributie en sportkleding) en het Jeugdcultuurfonds Enschede (voor contributie en benodigdheden, zoals een muziekinstrument of dansschoenen).