Medicijngebruik

Natuurlijk voelt de school zich verantwoordelijk voor het welbevinden van uw kind en voor een zo optimaal mogelijke voortgang van het onderwijs aan alle kinderen, ook als deze een handicap hebben of ziek zijn. Echter de school is bijzonder terughoudend over het eventueel overnemen van taken van ouders. Daarom is afgesproken dat medewerkers geen voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Dit zijn handelingen die door ondeskundige uitvoering een aanmerkelijk risico voor de patiënt vormen. Deze handelingen zijn uitsluitend voorbehouden aan medisch bevoegde

personen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons protocol medicijngebruik op school.

De school wil graag op de hoogte gehouden worden over eventuele allergieën bij leerlingen en hoe hiermee om te gaan. Wij bewaren deze informatie in het leerlingdossier. U kunt hierbij denken aan een voedselallergie of bijvoorbeeld een wespensteek.