De ouderbijdrage

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige bijdrage van elke ouder. Uit het budget worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: sportdagen, Halloween, sprookjestocht, vieringen zoals Kerst en Pasen en extra lesmateriaal.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
 Voor het 1e kind uit een gezin € 21,00
 Voor het 2e kind € 18,00
 Voor het 3e kind € 15,00
 Voor het 4e en volgende kind(eren) geen bijdrage meer
(NB alleen voor het Sinterklaasfeest wordt altijd een aparte inzameling gehouden).
Voor kinderen die tijdens het schooljaar als nieuwe leerling van de school worden ingeschreven, wordt een evenredig deel van de bijdrage gevraagd.