Schoolreis

Ieder jaar gaan alle kinderen op schoolreis. Wij vinden het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van belang dat alle kinderen deelnemen aan de schoolreizen! De schoolreizen zijn een onderdeel van ons lesprogramma. De leerlingen van groep 1 t/m 5 gaan er een dag met de bus op uit, groep 6 en 7 gaan het ene jaar 1 dag op schoolreis en het andere jaar twee dagen (1 overnachting) naar een kampeerboerderij. Groep 8 gaat vervolgens als afsluiting van de basisschool 4 dagen naar Vlieland.
Aangezien de meerdaagse schoolreizen duurder zijn dan de ééndaagse (de groep 8-schoolreis naar Vlieland kost € 140,-), wordt er een jaarlijks vastgesteld bedrag aan de ouders gevraagd. Dit is voor dit schooljaar € 35,-. De kosten hiervoor worden door de ouders vooraf betaald aan de school. Hiervan blijft de eerste zes jaren een bedrag als spaartegoed over voor de duurdere schoolreis in groep 8. 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Enschede wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, ook kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. 

Met ingang van 2015 vergoedt Stichting Leergeld, indien u daarvoor in aanmerking komt, alleen nog de schoolreis, waarbij voor groep 8 geldt dat er maximaal 75 euro wordt vergoed. De ouderbijdrage wordt niet meer vergoed. De aanvraag hiervoor moeten de ouder zelf bij Stichting Leergeld doen per e-mail of telefonisch. Een aanvraag voor een huisbezoek en/of informatie kunt u tijdens kantooruren telefonisch of via de e-mail richten aan Leergeld Enschede. Zij zijn op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van woensdag, telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 11.00 uur, op het telefoonnummer: 053-2034019 of per e-mail: aanvragen@leergeldenschede.nl. Zie ook www.leergeld.nl/enschede. 

Zij vragen u om bij aanvraag altijd de volgende informatie aan te leveren: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook als u vorig schooljaar een beroep heeft gedaan op Stichting Leergeld dient u dat ook voor dit schooljaar opnieuw aan te vragen. Het contactnummer dat u van Stichting Leergeld ontvangt dient u vervolgens op school (bij de administratie op donderdag of vrijdag) door te geven. Het toegekende bedrag wordt dan rechtstreeks aan school betaald.