Ziekte

Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, wilt u dit dan 's ochtends voor schooltijd even aan ons doorgeven? U kunt dan bellen, tussen 8.00 u en 8.30 u met het schoolnummer 053-4319598. Zodra uw kind beter is, wordt bekeken welke leerstof zo nodig even extra uitgelegd of ingehaald moet worden. Als de ziekte langer duurt, wordt er, indien wat uw kind betreft mogelijk is, voor huiswerk gezorgd. Wanneer uw kind ziek wordt op school nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

 

Dokters- en/of tandarts afspraken

Wanneer u met uw kind naar de dokter of de tandarts gaat vinden wij het prettig dat dit zoveel mogelijk buiten schooltijd gebeurt. Soms kan het niet anders. Dan hebben we daar begrip voor. Het kan voorkomen dat er iets op of bij school gebeurt en er niemand te bereiken is. Dan zoeken wij even contact op met uw huisarts of tandarts. Op het aanmeldings-formulier wordt gevraagd naar de naam van de tandarts. Mocht u van arts veranderen, wilt u dit dan even doorgeven?