Werken op Ipads en Chromebooks

Engels vanaf groep 1

Nieuwsgierig zijn en ontdekken

Een positief klimaat!

Wij krijgen een nieuw onderwijsconcept

Kiezen, denken, doen en delen 

De kern van ons nieuwe onderwijs is 'kiezen, denken, doen en delen'. Uw kind krijgt meer invloed op zijn of haar leerproces, maar ook meer verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kunnen de kinderen straks kiezen waaraan ze werken en wanneer. Ze moeten hierbij ook echter (leren) nadenken over wat hun leerdoel is en hoe ze dat gaan bereiken. 

 

obs Willem Wilmink

De kernwaarden respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. Hierdoor wordt een plezierige, open sfeer geschapen waarin ieder kind gezien en gewaardeerd wordt. Deze sfeer laat zich het best uitdrukken in de slogan: Groeien vanuit jezelf!.

Ons onderwijs is van goede kwaliteit. Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontplooien tot een zelfstandig, nieuwsgierig en positief kritisch mens.

Wij leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling, nieuwsgierig te zijn en creatief te denken om zich voor te bereiden op de toekomst. Daarbij hebben we oog voor elkaars talenten en leren deze benutten. Met elkaar samenwerken speelt daarin een belangrijke rol.

We kijken goed naar de behoeften van ieder kind. Er is extra ondersteuning en aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan met extra instructie, extra uitdaging of een persoonlijk gesprek met de leerkracht zijn.