Werken op Ipads en Chromebooks

Engels vanaf groep 1

Nieuwsgierig zijn en ontdekken

Een positief klimaat!

Onderwijsconcept

Kiezen, denken, doen en delen 

De kern van ons onderwijs is 'kiezen, denken, doen en delen'. Uw kind krijgt meer invloed op zijn of haar leerproces, maar ook meer verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kunnen de kinderen straks kiezen waaraan ze werken en wanneer. Ze moeten hierbij ook echter (leren) nadenken over wat hun leerdoel is en hoe ze dat gaan bereiken. 

 

In onze beleving is goed onderwijs uitdagend, en passend bij de talenten en behoeftes van onze leerlingen. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo; vaak sprongsgewijs en op het ene gebied sneller dan op het andere gebied. Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele ontwikkeling van uw kind. Dat betekent concreet dat uw kind bij ons misschien leest op het niveau van een groep hoger, en met rekenen juist wat extra ondersteuning krijgt. Of andersom. 

Ook de behoeftes van leerlingen verschillen. Sommige leerlingen hebben een hoog energieniveau en hebben meer behoefte aan beweging. Voor hen kunnen onze statafels een uitkomst zijn. Kinderen met een creatief talent kunnen hun creativiteit kwijt in verschillende keuze-opdrachten. Zo doen we ons uiterste best om recht te doen aan de verschillen tussen onze leerlingen. Uiteraard houden we hierbij goed in de gaten dat we voldoen aan de kerndoelen die de overheid heeft gesteld voor het basisonderwijs.