Werken op Ipads en Chromebooks

Engels vanaf groep 1

Nieuwsgierig zijn en ontdekken

Een positief klimaat!

Wij krijgen een nieuw onderwijsconcept

Kiezen, denken, doen en delen 

De kern van ons nieuwe onderwijs is 'kiezen, denken, doen en delen'. Uw kind krijgt meer invloed op zijn of haar leerproces, maar ook meer verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kunnen de kinderen straks kiezen waaraan ze werken en wanneer. Ze moeten hierbij ook echter (leren) nadenken over wat hun leerdoel is en hoe ze dat gaan bereiken. 

 

obs Willem Wilmink Website under Construction

In de maanden september en oktober 2020 gaan wij de website vernieuwen. Alle teksten worden aangepast rondom ons nieuwe onderwijsconcept ("Kiezen, Denken, Doen en Delen). 

Binnenkort is alle informatie weer up-to-date!