Vrijwillge ouderbijdrage

Wij vragen alle ouders om een financiële bijdrage, waarvan we activiteiten betalen die niet door de overheid betaald worden, zoals de vieringen van Halloween, Kerst en Pasen, maar ook sportdagen, onze jaarlijkse sprookjestocht en zelfs extra lesmateriaal. 

Deze vrijwillige bijdrage is erg gewenst! Als u het geld kunt missen, dan vinden we het heel erg fijn als u betaalt, want het wordt goed besteed. De activiteitencommissie beheert het geld en bekijkt hoeveel er nodig is voor elke activiteit. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
 

  • Voor het 1e kind uit een gezin € 21,00
  • Voor het 2e kind € 18,00
  • Voor het 3e kind € 15,00
  • Voor het 4e en volgende kind(eren) geen bijdrage

Let op: Het Sinterklaasfeest (€ 7,50) en de schoolreisjes[MvM1]  betalen we niet hiervan. Voor de kosten van het Sinterklaasfeest krijgt u tegen die tijd een betaalverzoek en voor de schoolreisjes krijgt u aan het begin van het schooljaar een aparte factuur. 

Voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen, vragen we een evenredig deel van de bijdrage. Dat betekent dat als uw kind halverwege het schooljaar instroomt, u ook maar de helft van de ouderbijdrage hoeft te betalen.