Hoe wij onderwijs zien

In onze beleving is goed onderwijs uitdagend, en passend bij de talenten en behoeftes van onze leerlingen. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo; vaak sprongsgewijs en op het ene gebied sneller dan op het andere gebied. Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele ontwikkeling van uw kind. Dat betekent concreet dat uw kind bij ons misschien leest op het niveau van een groep hoger, en met rekenen juist wat extra ondersteuning krijgt. Of andersom. 

Ook de behoeftes van leerlingen verschillen. Sommige leerlingen hebben een hoog energieniveau en hebben meer behoefte aan beweging. Voor hen kunnen onze statafels een uitkomst zijn. Kinderen met een creatief talent kunnen hun creativiteit kwijt in verschillende keuze-opdrachten. Zo doen we ons uiterste best om recht te doen aan de verschillen tussen onze leerlingen. Uiteraard houden we hierbij goed in de gaten dat we voldoen aan de kerndoelen die de overheid heeft gesteld voor het basisonderwijs. 

Om uitdagend en passend onderwijs te realiseren, gaan we uit van het motivatie-model én van het stimuleren van de nieuwsgierigheid. 

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen drie dingen nodig hebben om gemotiveerd te blijven:

  • autonomie: de leerling mag een activiteit (ten dele) naar eigen inzicht uitvoeren en heeft keuzemogelijkheden.
  • competentie: de leerling heeft vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen.
  • verbondenheid: de leerling heeft vertrouwen in anderen en voelt zich verbonden met anderen.

Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat nieuwsgierigheid een voorwaarde is om plezier in leren te hebben én te houden. Want een leerling die nieuwsgierig is, die vragen durft te stellen en kritisch mag zijn, heeft meer plezier in leren en leert daardoor ook meer. 

Wilt u meer weten over deze onderwerpen? We hebben een aantal interessante artikelen voor u opgezocht, over motivatie en nieuwsgierigheid: