OBS Willem Wilmink is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun achtergrond. Wij maken geen onderscheid op basis van godsdienst, levensbeschouwing, maatschappelijke positie of land van herkomst.

Wat we erg belangrijk vinden is respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Dat geven we vorm door de manier waarop wij zelf met onze leerlingen omgaan, en door de kinderen te stimuleren om respectvol, betrokken en verantwoordelijk met anderen én met zichzelf om te gaan.

Naast bovengenoemde waarden vinden wij het ook belangrijk om de motivatie en nieuwsgierigheid van onze leerlingen te stimuleren. Daarom hebben wij voor een onderwijsconcept gekozen dat recht doet aan de verschillen tussen leerlingen en dat genoeg mogelijkheden biedt voor maatwerk.