De eerste schooldag

Om 8.20 u. gaat de deur van de kleuteringang open. U kunt dan uw kind rustig helpen met het eten en drinken en de jas op te hangen.

De kinderen geven ’s morgens altijd eerst een hand aan de leerkracht voordat ze gaan spelen. Op deze manier krijgen alle kinderen even persoonlijke aandacht. De kinderen mogen daarna even spelen.

‘s Morgens wordt er tweemaal gebeld: 8.25 u. en 8.30 u. Bij de eerste bel kunt u als ouder rustig afscheid nemen van uw zoon/dochter. Bij de tweede bel start de leerkracht met de les en verwachten wij dat de ouders niet meer in de klas aanwezig zijn.

Indien u een keer onverhoopt te laat bent, neem dan afscheid vóór de deur van de klas en laat uw kind zelf zachtjes de klas in komen.

Na de inlooptijd, waarbij de kinderen even mogen spelen, gaat de leerkracht meestal even in de kring.

Daarna gaat de groep buitenspelen of beginnen de kinderen aan een werkles.

Kinderen werken tijdens deze les aan opdrachten van Onderbouwd (spelmateriaal, knippen- en/of plakken en werken in de hoeken). Soms mogen de kinderen zelf een opdracht kiezen en soms worden bepaalde activiteiten voor de kinderen verplicht gesteld.

Rond 10.15 u. gaan de kinderen eten en drinken. De kinderen nemen zelf wat te drinken en een stuk fruit of boterham mee.

Na het eten gaan de kinderen naar buiten of starten ze met de werkles.

Om 12.00 u. hebben de kinderen pauze en gaan ze naar buiten. Hierbij is één van de leerkrachten uiteraard aanwezig. Na de pauze gaan de kinderen, onder begeleiding van de groepsleerkracht, eten en drinken in de groep. 

 ’s Middags gaat de leerkracht met de kinderen in de kring, is er nog een werkles of spelen de kinderen nog even buiten. Om 14.00 u. sluit de leerkracht de dag met de kinderen af. De leerkracht loopt samen met de kinderen naar de kleuteruitgang waar alle ouders staan te wachten. Voordat uw zoon/dochter naar u toe mag lopen moet het eerst toestemming hebben van de leerkracht! Zo weten wij zeker dat uw kind door u is opgehaald.

Als uw kind door iemand ander wordt opgehaald, is het i.v.m. veiligheid, noodzakelijk dat u dit bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter van te voren aangeeft!

De kinderen die naar de BSO gaan worden uit de groep opgehaald en wachten samen in de hal op de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Wanneer alle kinderen er zijn lopen ze samen naar de BSO (zie voor meer informatie over de BSO het hoofdstuk Integraal Kindcentrum).